Gårdens og møllens historie

Kristensminde blev grundlagt i 1869 af Peter Kristensen.

Familien stammer fra en møllergård på Ærø. En af sønnerne købte et stykke land udenfor Ballen, hvor han ønskede at flytte til med sin forlovede. Ærø var tæt på Tyskland, og han risikerede at blive tysk soldat, hvis han blev på Ærø, men det ville han ikke.

Han sendte sin lillebror Peter til Samsø for at bygge gården, og han tilbragte nogle år på at opføre udflyttergården, inden den stod klar i 1869. Men da nægtede storebroderens forlovede at forlade Ærø, så broderen, der havde bygget gården, fik den.

Han forelskede sig i Anna fra Skibsværftet i Ballen, og hun flyttede ind på gården.

Efter Peter og Anna overtog Jens Øster gården. Han ansatte en husbestyrerinde, Helga. Senere giftede de sig. Gården havde fodermester, karle og piger, og brødfødte fem familier der sammen dyrkede jordene lige omkring gården, der også havde grise, køer og heste. Helga omkom ved en ulykke, og den ældste søn, Jørgen og hans forlovede, Else fra Randers, flyttede ind på gården. Jørgen havde ønsket at få en karriere i militæret, men han var nødt til at passe gården for sin far. Else, som var i gang med en sygeplejerske uddannelse, afbrød sine studier og blev frue på gården, hvor de fik en pige og tre drenge.

Morten overtog gården af sine forældre i 1998, men drev den i samarbejde med sin far, da Morten havde fraflyttet øen for at uddanne sig til agrarøkonom på Næsgård landbrugsskole, og senere arbejdede på godser og landbrug rundt omkring i Danmark og USA. I 2000 flyttede Morten hjem på gården. Jørgen og Else flyttede over på en naboejendom. Samme år flyttede Ida til Samsø, og vi mødte hinanden i november 2002, da Morten havde købt den økologiske ejendom, der lå overfor det hus, Ida boede i. Året efter flyttede Ida ind på gården.

Morten omlagde til økologi i 2002. Omkring 2010 begyndte vi at tænke på at etablere vores eget mølleri, men det blev først en realitet i 2012, da vi etablerede firmaet Samsø Mel. Vi fik de første havregryn hjem i november 2012, og det første mel, malet andetsteds, i december.

Folk har taget godt imod Samsø Mel. Vi dyrker kornet fra egne marker, opbevarer kornet i siloer og maler mel løbende, så der altid er frisk mel fra slægtsgården Kristensminde på Samsø. Nu er ringen sluttet. Mortens slægt er fra en møllergård på Ærø, og nu er familien møllere igen.